Queen of Love and Beauty

2013 Veiled Prophet Queen Katherine Falk Desloge and her father, Stephen F. Desloge