Lisa Melandri,  Gene Dobbs Bradford, Jennifer Stoffel