Khalia Collier, Vanessa Hughes, Mildred Johnson, Lydia Nalls