Chris Carpenter with Mason, 12; Trenton, 15; Margo, 2; and Clayton, 6